Generalforsamling


Generalforsamling


Referater og formandens beretning fra ejerlaugets generalforsamlinger. Der arbejdes på at digitalisere hele arkivet således at man kan gå tilbage og se på de gamle referater også.